I undervisningen vil vi forsøge at ”samle op på” elevernes skolemæssige færdigheder inden for en mindre fagrække og styrke elevernes faglige standpunkt. Det gør vi ved at undervise i mindre hold og tage individuelle hensyn til elevernes aktuelle standpunkt. Der lægges stor vægt på, at eleverne opnår succesoplevelser og en tro på egne evner, lægger problemfyldte og frustrerende oplevelser bag sig og arbejder med at opnå deres mål.

Projektets navn ”Køge Erhvervsklasse” tydeliggør indhold, formål og mål i elevernes arbejde. Alle elever vil muligvis ikke være helt bevidste om deres uddannelsesmål i starten af forløbet, men blot ønske at være et sted, hvor der er mere praktik og mindre undervisning, hvor de kan rummes og få nye relationer til andre unge og voksne. Praktikophold, virksomhedsbesøg m.m. sammen med vejledningssamtaler vil inspirere til fag, uddannelser og arbejdspladser. Bare det at være på en arbejdsplads og have kollegaer kan give en smag på en hverdag, som er værd at stræbe efter.

Erhvervsklasserne står for en sammenkobling af ministerielle krav til de tilbudte fag og en erhvervsrettet undervisning. Der findes materialer og udvikles didaktik, der medtænker denne sammenkobling. De 1-2 års undervisning skal derfor ses som en brobygningsperiode mellem grundskolen og uddannelsesinstitutionerne. Denne brobygningsperiode indgår i et dynamisk samspil med praktikperioderne, hvor eleverne henter arbejdserfaringer, oplever med- og modspil og opgaver, der ligger uden for deres skolemæssige erfaringsverden.

Erhvervsklassen giver også eleverne et socialt fællesskab og oplevelser uden for skolen i lighed med de, der tilbydes i folkeskolens overbygningsklasser. Det sociale miljø medvirker til, at eleverne ser sig selv, deres klassekammerater og lærere/vejledere med nyt perspektiv, at de opnår gode og konstruktive venskabsbånd og en tillid til, at deres vejledere og lærere vil dem det bedste.

En uge i Erhvervsklassen
Erhvervsklasseeleverne går i skole to dage ugentligt og er i praktik to til tre dage ugentligt – tre dage hver anden uge. Fredagen bruges på varierede aktiviteter som virksomhedsbesøg, vejledningsaktiviteter, teambuilding mm. Der er almindelig mødepligt til både skole-, praktik-, og udflugtsdel.