Optagelseskriterier:

Erhvervsklassen er et frivilligt undervisningstilbud og eleven søger optagelse, fordi han/hun har lyst til at gå i klassen.

Henvisning til erhvervsklasserne sker efter en forudgående drøftelse mellem grundskole, elever, forældre og UUV-vejleder. Når den første drøftelse er sket, kontakter vejleder leder af UUV Køge, som starter visiteringen i samarbejde med en kontaktlærer i Erhvervsklassen.

Målgruppen

Elevens omstændigheder og udfordringer kan være forskellige, men følgende punkter er vigtige for eleven eller vejleder, at tage stilling til, hvis Køge Erhvervsklasse overvejes som tilbud.

Erhvervsklassens indhold egner sig bedst til elever som:

  • Har et klart ønske om at søge mod en erhvervsuddannelse

Da Erhvervsklassen udelukkende tilbyder undervisning i dansk, matematik og engelsk og prøver i disse fag, får eleven ikke en fuld 9. klasses afgangsprøve, dvs. at nogle uddannelsesdøre dermed også lukker. Derfor skal eleverne til optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne uanset karaktergennemsnit.

  • Er normalt begavede og ikke har behov for behandling, da vi ikke er en specialskole

Erhvervsklassen er ikke et socialpædagogisk tilbud. Der er ikke pædagoger, psykologer eller andre professionelle behandlere tilknyttet tilbuddet. Derfor vil unge, der har brug for specialtilbud, behandling eller som ligger kognitivt uden for normalområdet, ikke kunne modtage den rette støtte eller behandling i Erhvervsklassen og vil ikke blive optaget.

  • Kan møde stabilt og til tiden

Vi har høje krav og forventninger til mødestabiliteten, eleverne kan ikke undværes både i skole og praktikdelen. Halvdelen af ugen er man i praktik, så det er naturligvis rigtig vigtigt, at praktikstederne kan regne med vores elever. Derudover har vi få timer til det faglige i undervisningen, så der er det også vigtigt at være til stede.

  • Vil give den gas med dansk, matematik og engelsk i en ny klasse

Det er okay, at man har det svært med vores fag (dansk, matematik og engelsk), men man skal have et ønske om at ville forbedre sig. Vi kan til gengæld tilbyde god og grundig hjælp og støtte. Vi er to lærere i timerne, og der vil maksimalt være 12 elever i klassen.

  • Har behov for en ny start

Fælles for en del af vores elever er, at de kan være skoletrætte. Vi har stort fokus på at ændre på de bagvedliggende årsager til deres skoletræthed. For nogen har det været svært fagligt, nogen er blevet mobbet, nogen er allerede meget erhvervsorienteret og føler, at nogle af fagene i folkeskolen er overflødige. Vi har fokus på mestring og succesoplevelser både i undervisningen og i praktikken, hvilket giver ny energi og motivation.

  • Har lyst til praktik

Som nævnt tidligere, så fylder erhvervspraktikken en hel del, hvor man er i praktik i to dage hver anden uge og tre dage hver anden uge. Dette er man stort set over hele skoleåret, hvor man som udgangspunkt afprøver en praktik i 13 uger, inden man aftaler med praktikvejlederen, hvilken retning man vil prøve næste gang.