Forside – Erhvervsklasse Køge kommune

Køge Erhvervsklasse
En klasse forankret i Skoleafdelingen, udbudt af Ungdommens
Uddannelsesvejledning i et samarbejde med Køge
Ungdomsskole, Arbejdsmarkedsafdelingen og Campus Køge.

Køge Erhvervsklasse starter op på Campus Køge i en
Pavillon mellem Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC
De tre store erhvervsuddannelser på Campus Køge

Køge Ungdomsskole og UUV Køge tilbyder elever i 8. og 9. klasse undervisning i vores erhvervsklasser.
Erhvervsklasserne modtager elever fra Køge Bugt området. Målgruppen er elever,
som:
• har det svært fagligt i almindelig folkeskole, men gerne vil arbejde for at lære
mere matematik, dansk og engelsk
• er motiverede for at være i erhvervspraktik ude på forskellige arbejdspladser
• forventer at ville søge ind på en erhvervsuddannelse efter afsluttet 9. eller 10.
klasse.
Erhvervsklasserne imødekommer elevernes behov for kortere skoletid, færre fag, flere lærere pr. elev og mere praktisk læringstid ude på arbejdspladser. Den kombination skaber gode betingelser for at opnå positive skoleerfaringer og -resultater, samtidig med at eleverne får ekstraordinær ind- sigt i forskellige fag og arbejdsliv.
En uge i erhvervsklassen
Erhvervsklasseeleverne går i skole to dage ugentligt og er i praktik to dagen ugentligt. Fredagen bruges på varierede aktiviteter som virksomhedsbesøg, vejledningsaktiviteter, teambuilding mm.
Der er almindelig mødepligt til både skole-, praktik-, og udflugtsdel.
Skoleundervisningen
Eleverne undervises i dansk, engelsk og matematik med henblik på at afslutte med
9. klasse- eksamen og opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse.
Undervisningen i Erhvervsklassen vil ligge fra kl. 8,30 til 14, mens erhvervspraktikdelen vil blive aftalt med praktikstedet. Temadagen fredag kan være af varierende
længde, som oplyses i god tid.
I hver klasse er der 12 elever til to lærere, hvilket giver gode muligheder for social
tryghed og for at få hjælp til det faglige, når man har brug for det.

Køge Erhvervsklassse

Campusbuen 29

4600 Køge

Tlf. 5667 6831

Scroll to top