Køge Erhvervsklasse

Har du svært ved at overskue alle fagene i skolen, og vil du gerne en erhvervsuddannelse?

Erhvervsklassen består af to klasser, en 8. og en 9. kl., for elever der er skoletrætte eller af anden årsag ikke engagerer sig i tilstrækkelig grad i undervisningen til, at de opnår de skolemæssige færdigheder, der kan føre dem igennem en ungdomsuddannelse.

I erhvervsklassen kombinerer vi praktisk arbejde med undervisning, så eleverne opnår positive oplevelser med læring og en tro på, at de besidder evner, der er værdsatte og brugbare i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

Arbejdsugen forløber med to til tre dages praktik og to dages undervisning i dansk, matematik og engelsk. En ugentlig dag anvendes til vejledningsarbejde, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, lektiehjælp og andet.

Undervisningen i dansk, matematik og engelsk fører frem mod aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve i disse fag i 9.kl. – FS9.


Køge Erhvervsklasse

En klasse forankret i Skoleafdelingen, udbudt af Ungdommens Uddannelsesvejledning i et samarbejde med Asgård Skole, Arbejdsmarkedsafdelingen og Skoleafdelingen. Køge Erhvervsklasse bor på Campus Køge i en pavillon mellem Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC. De tre store erhvervsuddannelser på Campus Køge.

Læs mere om hverdagen

Eleverne fortæller

En uge i erhvervsklassen

Er Erhvervsklassen noget for dig?

Erhvervsklassens team

Max

Dansk og engelsk


Tlf. 51492866

max.hagen@koege.dk

Peter

Matematik

   

   Tlf. 24965972

   peter.garbul@koege.dk

Bibi

UUV-vejleder

   

 Tlf. 21606120

bibi.e.poulsen@koege.dk

KONTAKT

Køge Erhvervsklassse

Uddannelsesvej 20  4600 Køge

Tlf. 51492866