Køge Erhvervsklasse
Har du svært ved at overskue alle fagene i skolen, og vil du gerne en erhvervsuddannelse? Erhvervsklassen består af to klasser, en 8. og en 9. kl., for elever der er skoletrætte eller af anden årsag ikke engagerer sig i tilstrækkelig grad i undervisningen til, at de opnår de skolemæssige færdigheder, der kan føre dem igennem en ungdomsuddannelse. I erhvervsklassen kombinerer vi praktisk arbejde med undervisning, så eleverne opnår positive oplevelser med læring og en tro på, at de besidder evner, der er værdsatte og brugbare i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Arbejdsugen forløber med to til tre dages praktik og to dages undervisning i dansk, matematik og engelsk. En ugentlig dag anvendes til vejledningsarbejde, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner, lektiehjælp og andet. Undervisningen i dansk, matematik og engelsk fører frem mod aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve i disse fag i 9.kl. – FS9.   Køge Erhvervsklasse En klasse forankret i Skoleafdelingen, udbudt af Ungdommens Uddannelsesvejledning i et samarbejde med Asgård Skole, Arbejdsmarkedsafdelingen og Skoleafdelingen. Køge Erhvervsklasse bor på Campus Køge i en pavillon mellem Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC. De tre store erhvervsuddannelser på Campus Køge.
Læs mere om hverdagen
Eleverne fortæller
En uge i erhvervsklassen
Er Erhvervsklassen noget for dig?
Erhvervsklassens team

Max

Dansk og engelsk
  Tlf. 51492866 max.hagen@koege.dk

Peter

Matematik
  Tlf. 24965972 peter.garbul@koege.dk

Bibi

UUV-vejleder
  Tlf. 21606120 bibi.e.poulsen@koege.dk
KONTAKT
Køge Erhvervsklassse Norsvej 2 4600 Køge Tlf. 51492866  
Køge erhvervsklasse har lokaler på Asgård Skole. Erhvervsklassen ligger tæt på Køge station og Ølby station. Busruterne 101A og 103 stopper 50 m fra skolen.