Køge Erhvervsklasse

Har du svært ved at overskue alle fagene i skolen, og vil du gerne have en erhvervsuddannelse?

Køge Erhvervsklasse består af to klasser (en 8. og en 9. klasse) med elever, der ønsker en erhvervsuddannelse. De starter hos os af forskellige årsager:

  • Nogle elever har ikke været i trivsel og ønsker en ny start
  • Nogle elever ønsker, at skoleugen indeholder mere praktisk arbejde
  • Nogle elever har haft svært ved at overskue alle fagene 

I Erhvervsklassen kombinerer vi praktisk arbejde med undervisning, så eleverne opnår positive oplevelser med læring og en tro på, at de besidder evner, der er værdsatte og brugbare i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Arbejdsugen forløber med to til tre dages praktik og to dages undervisning i dansk, matematik og engelsk. Hver anden onsdag anvendes til vejledningsaktiviteter, trivselsture fx klatring eller discgolf, virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesinstitutioner og andet.

Undervisningen i dansk, matematik og engelsk fører frem mod aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve i disse fag i 9.kl. – FP9.


Køge Erhvervsklasse er placeret på Asgård Skole, og forankret i et samarbejde mellem Asgård Skole, Skoleafdelingen i Køge kommune og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Køge Erhvervsklasse bor på Asgård Skole.

Læs mere om hverdagen

Eleverne fortæller

En uge i Erhvervsklassen

Er Erhvervsklassen noget for dig?

Erhvervsklassens team

Max

Dansk og engelsk


Tlf. 51492866

max.hagen@koege.dk

Peter

Matematik

   

   Tlf. 24965972

   peter.garbul@koege.dk

Bibi

Praktikvejleder

   

    Tlf. 21606120

   bibi.e.poulsen@koege.dk

Signe

Viceskoleleder

   

 Tlf. 30459847

signe.petersen@koege.dk

KONTAKT

Køge Erhvervsklasse

Norsvej 2, 4600 Køge

Tlf. 51492866